Na Sv. Duhu tri gradbišča

Okolica pokopališke cerkvice Sv. Duha je v teh dnevih gradbišče: Okolje Piran bo saniralo severni vogal pokopališča in postavilo ekološki otok na južnem delu, kjer je cipresa razprla betonske vogalne zidake, Javna razsvetljava iz Ljubljane postavlja drogove za javno razsvetljavo, ki bo sedaj potekala od zaselka Špehi vse do pokopališča, delavci Rižanskega vodovoda pa sanirajo vodohram in okoliško ograjo v neposredni bližini pokopališča. (pg)