OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Z OKOLJSKIM POROČILOM OPN OBČINE PIRAN – STRATEŠKI DEL

JAVNA RAZGRNITEV OPN – STRATEŠKI DEL DO 10. FEBRUARJA 2022 JE GRADIVO NA OGLED: V OBČINSKI HIŠI VSAK DAN (Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, vsak ponedeljek, torek, četrtek odContinue reading “OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Z OKOLJSKIM POROČILOM OPN OBČINE PIRAN – STRATEŠKI DEL”