Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) – strateški del

OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Z OKOLJSKIM POROČILOM OPN OBČINE PIRAN – STRATEŠKI DEL DO 10. MARCA 2022 JE GRADIVO NA OGLED: V OBČINSKI HIŠI VSAK DAN (Občina Piran, Tartinijev trgContinue reading “Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) – strateški del”