Javna razgrnitev osnutka občinskega prostorskega načrta – pripombe in predlogi

Občina Piran je do danes zbirala v okviru javne razgrnitve pripombe, predloge na Občinski Prostorski Načrt (OPN), strateški del. Pripombe, potrebe, predloge smo v KS zbirali že v letu 2020. Sedaj smo jih vnesli v javno razgrnjen občinski Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Piran – strateški del in v grafični del oz. karte. Vse si lahko zainteresirani preberejo v priloženem dopisu, ki sem ga v imenu Sveta KS Sv. Peter sinoči poslala na Urad za okolje in prostor Občine Piran.

Predsednica Sveta KS Sv. Peter

Karmen Vidak Forte