Vabljeni na zbor krajanov 6. oktobra 2022

Svet krajevne skupnosti Sv. Peter vas vabi na zbor krajanov, ki bo v četrtek, 6. oktobra 2022, ob 19.30 uri v dvorani Kulturnega doma. V prilogah si lahko preberete:
– zapisnik 5. zbora krajanov 12. maja 2022
– poročilo o delu Sveta KS v obdobju 2019 do 2022
– finančni predlog in plan dela Sveta KS za obdobje 2023 do 2026 z obrazložitvijo

Leave a Reply

Your email address will not be published.