Društva

Aktivna društva v Svetem Petru.


Lilijana Špeh – predsednica

Sveti Peter 96
6333 Sečovlje

vilililispeh@gmail.com


Vili Špeh – predsednik

Sveti Peter 96
6333 Sečovlje

vilililispeh@gmail.com


Marino Bažec – predsednik

Sveti Peter 76
6333 Sečovlje

+386 40 451 666

bamarsp@gmail.com


Borut Ferran – predsednik

Sveti Peter 25
6333 Sečovlje

031 882 221


Sv. Peter je kraj v občini Piran – spodaj kontaktni podatki:

Tartinijev trg 2
6330 Piran, Slovenija

T: 05 6710 300
E: obcina.piran@piran.si I: https://www.piran.si/