Knjige o Šupetru

Avtor knjige Borut Brumen (1963-2005) je veliko časa preživel med Šupetrci in na podlagi znanja, ki ga je pridobil, je leta 1999 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Socialni spomini, časi in identitete v vasi Sv. Peter v slovenski Istri. Knjiga o Sv. Petru in njegovih časih je knjižna oblika njegovega doktorata. Leta 2005, tik pred njegovo smrtjo, je bil izvoljen za izrednega profesorja kulturne antropologije na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Rožana Špeh, Šupeter je na lepa vas
Ljubljana, Kres 1999

V knjigi so zbrana pričevanja vsakdanjega delovnega življenja Istranov in Šupetrcev, njihovih šeg, zidave in opreme hiše, načina oblačenja, prehrane, v prikaz obhajanja svatbe, raznih praznikov in slovesa od sveta ob smrti.
Tako je bilo 250 domačih ljudskih pesmi z notnim zapisom postavljenih v prostor in čas, kjer so nekdaj živele.
Knjiga pripoveduje, kako so Istrani nekdaj živeli, delali, trpeli in se veselili, kaj so peli, kako so gledali na svet in življenje.
Vse zbiranje, urejanje in podajanje je vodila želja predstaviti Slovensko Istro in Sv. Peter v pravi podobi tako domačim kakor drugim, da bi kraj vzljubili in ga znali ceniti.
Te pesmi so danes dobile svojo drugotno življenje. Ljudje so se zavestno začeli vračati k njim in jih spoznavati kot vrednoto. Tako so postale del vsakdanjosti, čeprav na drugačen način kot nekoč.
Skoraj da ni zbora ali pevske skupine v domovini in izven nje, ki ne bi posegli tudi po šupetrskih pesmih v prvotni ali drugotni obliki. Priredili so jih skladatelji: Ambrož Čopi, Aldo Kumar, Blaženka Arnič, Samo Vremščak, Slavko Mihelčič in drugi.