Knjige o Šupetru

Avtor knjige Borut Brumen (1963-2005) je veliko časa preživel med Šupetrci in na podlagi znanja, ki ga je pridobil, je leta 1999 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Socialni spomini, časi in identitete v vasi Sv. Peter v slovenski Istri. Knjiga o Sv. Petru in njegovih časih je knjižna oblika njegovega doktorata. Leta 2005, tik pred njegovo smrtjo, je bil izvoljen za izrednega profesorja kulturne antropologije na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.