Lokva

Stara istrska vas Sv. Peter ali kot ji pravijo domačini Šupeter se je razvila ob izviru vode na Lokvi. Na zgornjem robu Lokve stoji manjše korito pod kamnitim zidom vodohrama in na drugi strani ceste dve večje koriti: plitvo za napajanje živine in globje za pranje perila. Rahel nagib prostora omogoča, da so modri in praktični ljudje uporabili vodo trikrat: prvič za pitje, drugič za napajanje in tretjič za pranje.

Korita so bila v taki obliki vzpostavljena v 60. letih 20. stoletja. Trikratna uporaba iste vode za ljudi, živali in stvari kaže, da so se ljudje dobro zavedali večplastnega pomena vode, še posebej tiste najbolj čiste. Bistra tukaj ni samo voda, temveč tudi njena raba.